Voor Altijd Gekoesterd

Tarieven uitvaart- en ritueelbegeleiding

Tarieven ritueelbegeleiding

Kennismaking 0,5 uur kosteloos en vrijblijvend
Invulling afscheidsdienst € 550*
Begeleiden uitvaart € 2275
Baby- & kinderuitvaart Nader te bespreken

Ieder afscheid is maatwerk. De prijs is afhankelijk van de hoeveelheid tijd en materialen er nodig zijn.

Mijn standaardtarief voor de inhoudelijke begeleiding van een afscheidsbijeenkomst bedraagt €550,-. Indien hier bijvoorbeeld ook op de dag voorafgaand aan de uitvaart een kistsluitingsritueel bij komt, bedraagt het tarief €650,-.

*Ritueelbegeleiden: De aangegeven richtprijs omvat een voorgesprek van circa twee uur, uitwerking van ideeën en schrijven van teksten, inhoudelijke afstemming (per telefoon of mail), samenstellen draaiboek, voorgaan bij de plechtigheid en desgewenst een (telefonisch) nagesprek.

Omdat ik als zelfstandige werk, kan ik zowel door particulieren als door uitvaartondernemers worden benaderd om inhoudelijk invulling aan een afscheid te geven. Het begeleidingstarief voor een uitvaart omvat bespreken van de uitvaart, het maken van een draaiboek, het afstemmen van gemaakte afspraken, het verzorgen van de wettelijke formaliteiten, het begeleiden op de dag van de uitvaart en de administratieve verwerking.

Nabestaanden maken vaak gebruik van de diensten van de uitvaartondernemer die is gekoppeld aan de uitvaartverzekering van het gezin. Dit hoeft niet. Als verzekerde heb je de vrije keuze welke uitvaartonderneming de uitvaart gaat verzorgen.

Prijzen zijn exclusief reiskosten à € 0,30 per kilometer.

Genoemde prijzen zijn geldig met ingang van 1 januari 2023. Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.